Kaiser Technic

Kaiser Technic, společnost s certifikátem kvality ISO 9001:2008, zahájila svoji činnost díky úsilí svého zakladatele, Ashit Patela, inženýra a podnikatele s mnohaletou zkušeností v průmyslu. Společnost dosáhla vrcholu zejména díky výrobě laboratorních testovacích zařízení pro plasty a díky globálnímu působení ve foliovém, gumovém a dřevařském (překlížkovém) průmyslu. Firma KAISER TECHNIK si zakláda a je patřičně hrdá ze své nabídky vysoce kvalitních produktů za přístupné ceny. Firma si klade za cíl plnění individuálních požadavků zákazníků, společně s aplikací těch nejlepších testovacích metod.

Díky rozsáhlé zkušenosti v designu, vývoji a marketingu získal Kaiser reputaci spolehlivého dodavatele přesných, důvěryhodných a přístupných výrobků. Kaiser se nadále soustředuje na pokračování v dlouhodobě úspěšných výsledcích a na posilování své globální pozice s novými produkty, novými metodami a novými vztahy.
Mobi s.r.o. je výhradním představitelem firmy Kaiser Technic na evropském trhu.

Rozsah použití v průmyslu

Potrubní průmysl:

 • Universální přístroj pro měření pevnosti v tahu (do 50 tun)
 • Stroj k měření hydrostatického tlaku
 • Přístroj pro měření indexu toku taveniny
 • Rázová kladiva
 • Ukazatel odolnosti proti korozi při napětí (E.S.C.R.)
 • Nulová referenční komora
 • Cirkulační laboratorní pec
 • Horká/studená vodní lázeň
 • Olejová lázeň
 • Měření přítomnosti saze / disperze saze
 • Přístroj pro měření průhlednosti
 • Muflová pec
 • Fréza do výroby vrubu v potrubí
 • Zařízení pro stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST) a teploty tvarové stálosti (HDT)
 • Měření houževnatosti dle Izoda/Charpiego
 • Atd.

Rotační tvarování :

 • Universální přístroj pro měření pevnosti v tahu
 • Přístroj pro měření indexu toku taveniny
 • Měření přítomnosti saze
 • Automatická fréza do výroby vrubu
 • Rázová kladiva
 • Měření disperze saze
 • Přesné váhové/migrační testy
 • Atd.

Foliový průmysl:

 • Universální přístroj pro měření pevnosti v tahu
 • Přístroj pro měření indexu toku taveniny
 • Stanovení rázové houževnatosi metodou padajícího tlouku
 • Test neprůhlednosti
 • Systém pro měření koeficientu tření
 • Systém pro měření odolnosti proti natrhnutí
 • Ukazatel přítomnosti saze
 • Test redukce/smršťování folie
 • Atd.

Průmysl pro barvení a modifikaci plastů:

 • Dvouválec
 • Hydraulický formovací lis
 • Atd.

Průmysl výroby vyfukováním a výroby PET:

 • Universální přístroje pro měření pevnosti v tahu
 • Horká/studená vodní lázeň
 • Zátěžové testy
 • Ukazatel odolnosti proti korozi při napětí (ESCR)
 • Stroj na měření vibrací
 • Světelný srovnávací kabinet
 • Atd.

Průmysl vstřikovaných částí:

 • Universální přístroje pro měření pevnosti v tahu
 • Přístroj pro měření indexu toku taveniny
 • Měření houževnatosti dle Izoda/Charpiego
 • Automatická fréza do výroby vrubu
 • Atd.