Informacja

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Informujemy, że firma Mobi Sp. z o.o. otrzymała w roku 2020 dofinansowanie projektu: “Dotacja na kapitał obrotowy dla Mobi Sp. z o.o.” w ramach projeku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu : 127 128,00 zł .